Povežite se sa nama
     
     
     
     
Jezici
Upišite se
 
 

TESLA METAMORPHOSIS

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Collage on painting-Misa Jelic  

TESLA METAMORFOZA privlači veliko interesovanje među naučnicima zato što klijenti prijavljuju izlečenja mnogih bolesti koje važe za neizlečive, kao što su rak, SIDA, lupus, povrede kičme, sindrom hroničnog umora, pa čak i rekonstrukcija urođenih deformacija. Osim toga, izlečenja se događaju veoma brzo. U većini slučajeva, tri seanse je dovoljno. (Poslušajte_svedočenja_klijenata). Ova nova metoda lečenja kreira kompleksnu metamorfozu ljudskog tela tako što ga dovodi u savršen balans svetlosti. Ona inicira rekonstrukciju originalnih 13 DNK lanaca čoveka i dovodi u harmoniju frekvenciju DNK čoveka sa frekvencijom DNK planete Zemlje i Univerzuma.

Specifičnost ovog oblika lečenja je u tome što koristi Tesla talase energije koji, za razlku od Hercijanskih, postaju jači sa udaljenošću. Ovi Tesla talasi se koriste direktno iz aktivnog etera (Polja), upravo onako kako je Nikola Tesla objašnjavao (ne koriste se nikakve mašine).

“Teslini talasi imaju neki svoj kvant-nosilac i nisu samo kvantitativno različiti po frekvenciji nego i kvalitativno, po svojoj energetskoj strukturi i formi. Oni su dimenzionalno bogatija forma energetske vibracije“, rekao je Ing. Goran Marjanović, „koju mi u našem kvazirealnom prostoru kojeg opisujemo sa tri prostorne i jednom vremenskom dimenzijom, možemo vidjeti samo kao njihovu senku, ili u obliku elektromagnetskih talasa malo neobičnog načina širenja, ili u obliku longitudinalnih talasa, ili pak u nekim gravitacijskim anomalijama. No, oni su ustvari sve to zajedno, ali mi nemamo zajednički naziv koji bi sve te aspekte objedinio”

   

Tesla talasi se koriste direktno iz aktivnog etera (Polja), upravo onako kako je Nikola Tesla objašnjavao (ne koriste se nikakve mašine). Snimci koje je napravio Dr. Prof. Ristovski kamerom za polikontrastnu interferentnu fotografiju (PIP) dokazuju da:

- Tesla talasi postoje u prirodi (Snimak planine Rtanj u Srbiji za koju je otkriveno da je ustvari piramida). Ovaj snimak (desno) lepo ilustruje Teslinu tvrdnju da postoji nepresušan izvor energije svuda oko nas i da bismo mogli da je koristimo čak i za pokretanje mašina.
- Tesla pojačivač sa dodatnom navojnicom koji je Ing. Goran Marjanović konstruisao emituje Tesla talase. Tesla talasi se razlikuju od hercijanskih i pojačavaju se sa udaljenošću. Zanimljiva je činjenica da ovi talasi ostaju još neko vreme u Polju nakon što je Tesla pojačivač sa dodatnom navojnicom isključen (slika desno).
- Snimci PIP kamerom koji su napravljeni za vreme seminara Tesla metamorfoze nedvosmisleno dokazuju da su frekvencije energije koje se koriste u Tesla metamorfozi identične sa frekvencijama Tesla talasa (slika desno). Dr. Prof. Ristovski tvrdi da se ni kod jedne druge metode alternativnog lečenja ne pojavljuje ova purpurna boja koja na snimcima određuje Tesla talase. Kod svih ostalih metoda lečenja (Reiki, Teta lečenja, Rekonekcije i drugih) na snimcima PIP kamerom preovlađuje zelena boja.

Otto Warburg, dobitnik Nobelove nagrade, objašnjava da je svaka ćelija kao mala baterija i da Tesla kalem deluje kao molekularni pojačivač. U ovm slučaju, snimci PIP Kamerom pokazuju da su frekvencije energije koje se pojavljuju u Polju za vreme seanse Tesla metamorfoze iste kao Tesla talasi koje emituje Tesla pojačivač sa dodatnom navojnicom. To nas dovodi do zaključka da praktičari Tesla metamorfoze u procesu lečenja deluju kao Tesla pojačivač sa dodatnom navojnicom.

Tesla lekovite frekvencije energije, svetlosti i informacije pospešuju evoluciju svesti, i evoluciju na svim nivoima; fizičkom, mentalnom, emotivnom i duhovnom. Značajne promene se događaju u elektro-magnetnom polju naše planete Zemlje u ovom periodu. Evolucija ljudske svesti je od presudnog značaja i važan preduslov za uspešan prolazak kroz ove promene.

U auri gotovo svih studenata (38) na snimcima PIP kamerom koji su načinjeni na seminarima Tesla metamorfoze dominia purpurna boja, ista boja koja na PIP snimcima označava Tesla talase. Purpurna boja nije uobičajena boja za auru čoveka. Jedna studentkinja je godinu dana kasnije ponovo napravila snimak PIP kamerom i pokazalo se da je purpurna boja i dalje boja koja preovlađuje u njenoj auri i da je čak postala još intenzivnija.


U Vedi postoji meditacija za uzdizanje fekvencije svesti. Počinje od bazične čakre koja je crvene boje, pa naviše preko glavnih čakri i završava se krunskom čakrom koja je purpurne boje. Samo jogini koji vode strogo asketski život i upražnjavaju svakodnevne duge meditacije, dospevaju do nivoa krunske čakre. Kada je ta čakra otvorena povezujemo se sa Izvorom životne energije. Fenomen purpurne boje u aurama gotovo svih studenata koji su pohađali seminare Tesla metamorfoze bi mogla da ukazuje na to da frekvencije Tesla talasa uzdižu nivo naše svesti na frekvenciju krunske čakre. Iznad krunske čakre koja je purpurne boje postoje još dve čakre koje su srebrne i zlatne boje. Kod našhi svetaca aura je zlatna, što govori o njihovom usponu ka Bogu.

Zelena boja koja preovlađuje na PIP snimcima svih ostalih metoda alternativnog lečenja (Reiki, Teta lečenje, Rekonekcija itd.) je prisutna i na snimcima seansi Tesla metamorfoze, pa i u aurama studenata. To je boja srčane čakre. Anja veruje da je to stoga što je Ljubav od ogromnog značaja za proces lečenja. Stoga na seminaru Tesla metamorfoze radi sa studentima vežbu koja im pomaže da zrače Ljubav.

Postoje tri aspekta TESLA METAMORFOZE: “Tesla metamorfoza zdravlja“, Tesla komunikacija duše " i “Tesla metamorfoza svetlosnog tela“. Razlka između njih je u nameni i u postupku. Ljudi dolaze za "Tesla metamorfozu zdravlja“ onda kada imaju zdravstvene probleme. Mada se i kroz “Tesla metamorfozu svetlosnog tela“ unekoliko postiže i lečenje, ovaj postupak se prvenstveno koristi da pokrene evoluciju svesti i evoluciju na svim nivoima: fizičkom, mentalnom, emocionalnom i duhovnom, i stoga je možda čak i značajniji od samog lečenja. “Tesla metamorfoza svetlosnog tela“ se radi jednom u životu i preporučuje se svakome, pa i ljudima koji su savršeno zdravi.

Nikola Tesla je rekao: "Onoga dana kada nauka počne da proučava nefizičke fenomene, napraviće veći napredak u jednoj deceniji nego za sve vekove svoga postojanja." To je bio mudrac koji je bio u stanju da ujedini nauku i metafiziku. Imao je nadprirodna čula i pokušavao je da objasni čovečanstvu da postoje različite forme iste energije koje su nam na raspolaganju. Jedino treba da pronađemo kako da ih priključimo, a da pri tome ne remetimo zakone prirode. Upravo zbog toga se on suprostavljao korišćenju atomske energije. Tesla je smatrao da je svako kršenje zakona kosmičkog prostora, ili magnetnog polja Zemlje - kršenje harmonije nasleđa zakona prirode. Osim toga, on je smatrao da nedostatak etike u nauci ima za posledicu negativan uticaj na slobodnu volju ljudi, pa je stoga smatrao destruktivnom. Po Tesli, slobodna volja može da bude kreativna samo uz dobrotu, što podrazumeva jasno shvatanje i svesno odabiranje onoga što je dobronamerno. Smatrao je da bi ljudska vrsta koja živi na Zemlji morala da razume sve oblike prirodnog usklađivanja sa planetom – ili će je izgubiti.

Osnivač TESLA METAMORFOZE je Anja Petrović.

na vrh strane

 Pošaljite ovo i drugima

 
Povežite se sa nama