Povežite se sa nama
     
     
     
     
Jezici
Upišite se
 
 

TESLA METAMORPHOSIS

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 


METAMORFOZA U 2010.
REKONSTRUKCIJA

(Kanalisan tekst )

,,Mudre ruke energije znaju put do svakog srca i duše“ Osh Mulu

U 2008. godini sam dobila kanalisan materijal “Metamorfoza u 2010 – Rekonstrukcija”. Jedna mlada devojka je od svoje dvanaeste godine kanalisala Estelu iz sazvežđa Grui. Ona me je pronašla na internetu i predala mi taj kanalisani tekst jer ju je Estela posavetovala da to uradi. Pročitala sam ga, zaključila da je veoma interesantan, i stavila ga na stranu. U 2009. mi je ponovo predala isti tekst, ponovo po savetu Estele. Primila sam ga poslednjeg dana pred odlazak iz Beograda.

Ponovo sam pročitala tekst. Da li je to slučajnost što se naslov podudarao sa nazivom moje firme, Healing Metamorphosis? Podnaslov je Rekonstrukcija. Da li će me to dovesti do spoznaje šta znači poruka koju sam dobila u Beogradu: “Tesla lečenje. Treba da rekonstruišeš! Tesla lečemje”? U ovom tekstu ćete naći Estelino objašnjenje da ljudi na Zemlji od 2010. godine treba da prođu kroz proces metamorfoze. Estela podvlači da reč metamorfoza izjednačava sa rekonstrukcija i transformacija, da su te tri reči sinonimi. Estelin originalni, kanalisani tekst će u ovom poglavlju biti italik i biće prenet tačno kako je kanalisan.

U prvom delu Estela definiše energiju svesti i objašnjava kako ona funkcioniše. Ta energija svesti je na različitom nivou od onoga što mi nazivamo svest i podsvest, ona prevazilazi granice podsvesti (što će biti razjašnjeno u daljem tekstu).

“Energetska svest je psihokinetičko jezgro koje razume suštine bez potvde i opipljivih dokaza. Zavisi od stava i životnih ciljeva i želja, a ne od ambicije. (Ovde je podvučeno da “stav i životni ciljevi i želje” nisu isto što i “ambicija”.)

Sva bića, i telesna i vantelesna, poseduju jedan energetski nivo svesnosti do koga mogu da razumeju, prate i obrađuju informacije iz spoljašnjeg sveta. Kada nešto ne mogu da razumeju ili intuitivno da osete, to znači da njihov energetski nivo svesti nije još sazreo i nije spreman za takvu vrstu informacija. Energetski nivo svesti čoveka zavisi od shvatanja spoljašnje sredine (društva, porodice, prijatelja, rodbine, ljubavnika, dece, poznanika) i iskustva u tim okvirima. Evolucija ove svesti dešava se pri čestim preispitivanjima sebe, i podržavanjem sopstvene vrednosti (mislim na realno prihvatanje i priznavanje svojih dela za okolinu i svojih vrlina). Ova svest ima svoju mrežu u današnjem svetu, ona deluje podsvesno, ali ima samo jedan pravac. Zbog toga što ima samo jedan pravac, to joj onemogućava razumevanje drugačije energetske svesti na višim frekvencama. Ova svest je veoma usporena mašinama, što onemogućava ljude da prate sve pravce energetske svesti.

Astralna bića imaju jasnu i razvijenu energiju svesti koja radi istovremeno u više smerova. Energija svesti na Zemlji je često konfuzna, nesigurna i nema jasnu nameru, što je od suštinskog značaja za komunikaciju sa anđelima, ostalim energetskim bićima i Izvorom. Zemaljska svest je ograničena na strahove, sumnje u ubeđenja i nejasna uverenja, i to je onemogućava da uspostavi kontakte sa višim energetskim bićima.

Kod Zemljana ova svest je poprimila oblik prizme tokom vekovne evolucije uma, a kod astralnih bića je u obliku spirale, kruga, piramide, polumeseca, ili nema oblik. Pomoću ove svesti se bića svetlosti sporazumevaju. Zbog energetske svesti koja sada ima jedan ograničen oblik, Zemaljska bića ne mogu golim okom da vide anđele, svoje čuvare i ostala astralna bića. Deca Novog doba imaju prirodno urođenu sposobnost da menjaju oblik ove svesti i da razgovaraju sa višim bićima. Kod starijih Zemljana ova svest može da evoluira svakodnevnom meditacijom, tišinom i osamom. Osama je najteži, ali najlepši put do evolucije energetske svesti.”

Dalje, Estela objašnjava zašto je ta metamorfoza potrebna: da omoguci ljudima da pristupe Informaciji i uzdignu duh na savršenu frekvenciju svetlosti. Oni koji imaju ‘jasnu nameru u koji su iskreni prema sebi i drugima’ biće u stanju da prime tu Informaciju, naglašava Estela, i da sopstvenim očima vide svetlosna bića. Da li ona to govori o ‘paralelnim planovima egzistencije’?

Tesla je istraživao "paralelne svetove". Svom prijatelju Džonsonu je pisao da je pronašao elektomagnetno pražnjenje visoke frekvencije i da će Džonson uskoro moći da čita svoju poeziju Homeru, a da će on sam biti u stanju da prodiskutuje svoje pronalaske sa Arhimedom. Tesla je ostavio detaljan opis ’zelenih’ elektromagnetnih talasa u svom dnevniku pronalazaka. Ovi talasi izgledaju kao magla koja se pojavila u Filadelfijskom eksperimentu kada je ratni brod nestao. Tesla je rekao novinarima i da je uspeo da napravi komunikaciju sa civilizacijama van planete Zemlje. Dakle, postoje dokazi da je mogao da komunicira sa svetovima koji su u drugim vremenima i prostorima (paralelnim svetovima) bez ikakvih problema. (V.Abramovic, Nikola Tesla)

“Od 2010. godine Zemljani treba da budu spremni da vide i razgovaraju sa višim bićima, jer od 2010. će anđeli i arhanđeli obgrliti Zemlju i biće vidljivi golim okom. Najveća evolucija zemaljskog uma počinje 2010.godine. Zemljani koji ne budu ovo mogli da prihvatite nestaće, i dobro je tako, jer broj stanovnika Zemlje mora da se smanji zbog hroničnog iscrpljivanja i odumiranja Zemaljskog vitalnog jezgra. Ovaj proces se naziva i "metamorfoza", jer se temljno transformiše vekovni koncept energetske svesti Zemljana. Metamorfoza je proces i nevezivanje. Nevezivanje znači odbacivanje nemira, strahova i svega onoga čime ste bili vezani vekovima. Od 2010. godine počinje i genetska evolucija DNK jer se mnogi zatrovani geni nalaze u ovoj magičnoj evoluciji velike kosmičke svesti. Od DNK je sve počelo i došlo je vreme da se pročisti ova životna tvorevina. Od 2010. godine se um otvara ka višim i otvorenijim sferama. Te informacije može da podnese biće koje ima jasne namere, poštenje i integritet i koje je iskreno prema sebi i prema drugima. Imate malo vremena, potrudite se, Zemljani!”

Poznato je i naučno dokazano da žive ćelije zrače svetlost. Zdrave ćelije zrače jaku svetlost, dok kod bolesnih ćelija ta svetlost jenjava. Kada objašnjava Rekonstrukciju strukture bića, Estela podvlači potrebu da se dostigne ‘savršen balans svetlosti’ i zdrav odnos prema sopstvenom biću. Ta svetlost je ustvari univerzalna životna energija, duh. Ona takođe ukazuje gde se nalaze centri koji omogućavaju neometane tokove energije kroz ljudsko telo, i daje instrukcije kako da aktiviramo te tačke da bi oslobodili tokove spiritualnog razvoja. Frekvencije metamorfoze (rekonstrukcije) pomažu taj proces dostizanja savršenog balansa svetlosti kroz otvaranje i pročišćavanje tela. Kada je telo pročišćeno, spiritualno biće je takođe pročišćeno i transformisano, tvrdi Estela..

"I sama reč ’metamorfoza’ znači ’rekonstrukcija’, ’transformacija’ i uzdizanje duha u stanje savršene ravnoteže svetlosti, ona ponovo vraća na prapočetak gde su astralna putovanja bez projektivnih omotača prirodna. Metamorfoza zdravlja je proces kroz koji se stupa u najdublji i najtananiji odnos sa sobom. Rekonstruktivni sklop ličnosti predstavlja biće najmirnije i blage frekvencije. Njegova prirodna i svakodnevna frekvencija je 5 Hz i predstavlja duboko alfa stanje i meditativni položaj. Konekcija se nalazi u trbuhu sa leđene strane i prvom vratnom pršljnu. Strujanje je spiralno i otvara kanale najtišeg bića. Može da se aktivira stavljanjem šake na treće oko i grudi. Metamorfoza zdravlja povećava frekvenciju ove četiri tačke jer su to najjače uporišne tačke koje otvaraju sva strujanja u telu."

Nikola Tesla je imao urođenu sposobnost za astralna putovnja. U knjizi „Moji izumi“ on piše: Stalno sam dobijao nove i nove inspiracije i tako sam počeo mentalno da putujem. Svake noći (a ponekad i preko dana) kada bih ostao sam, polazio sam na ta svoja putovanja – viđao sam nova mesta, gradove i zemlje, živeo tamo, sretao ljude, sklapao prijateljstva i poznanstva, i ma kako to izgledalo neverovatno, činjenica je da su mi oni bili podjednako dragi kao i moja porodica, i svi ti novi svetovi nisu bili manje intenzivni u svojim manifestacijama.“


Painting-Misa Jelic

"U Metamorfozi zdravlja je primarno lečenje i otvaranje tela. Kada se očisti telesna košulja, tada se čisti i preobražava duhovno biće. Nevoljni pokreti tela ukazuju da sve ovo funkcioniše. Metamorfoza nakon 2010. godine omogućava svakom ljudskom biću da, na svesnom ili nesvesnom planu, otvori ili oseti ove centre, jer se zemaljski ciklusi ne mogu kontrolisati. Metamoroza strukture bića stvara osobu koja ima otvorena četiri kanala, što omogućava cirkulaciju bića na duhovnom putu. Rekonstruktivni sklop je osećaj da kolo bioenergetskog toka bića prirodno funkcioniše frekvencom svetlosti.“

Te četiri fundamentalne tačke u procesu metamorfoze (ili rekonstrukcije) uspostavljaju savršenu frekvenciju Svetlosti i omogućuju rekonstrukciju trinaest originalnih DNK lanaca čoveka, dovode u rezonanciju frekvenciju DNK čoveka sa frekvencijom DNK planete Zemlje i Univerzuma i uzdižu frekvenciju svesti čoveka.

Tesla je takođe pisao u svom članku PROBLEM POVEĆANJA ENERGIJE ČOVEKA sa posebnim akcentom na korišćenje energije sunca":

“Svako bi trebalo da ceni svoje telo kao dragocen dar od onoga koga voli iznad svega, kao veličanstvenu umetničku kreaciju, kao neopisivu lepotu i umeće koje prevzilazi ljudsko shvatanje, kao dragocenost koja je tako krhka i nežna da i reč, i dašak, i pogled, i pomisao može da je povredi." (Pročitajte ceo članak - na engleskom.)


Poznato je da je Tesla bio u stanju da dovede svoje čitavo telo u stanje da zrači vidljivu svetlost. U članku ,“Ukroćene munje”, objavljenom 1907. godine, se objašnjava: “Vidimo eksperimentatora (Teslu) kako stoji na velikoj površini žestokog, zaslepljujućeg plamena, iz čitavog tela mu izbija ogromna količina fluorescentne polarne svetlosti, kao pipci hobotnice. Snopovi svetlosti izviru iz njegove kičme. Kada podigne ruke, široki jezici vatre izlaze iz vrhova njegovih prstiju, kao da je milijarda malih projektila ispaljeno iz njih, takvom brzinom da se čini da bi mogli da prođu kroz okolne zidove.”

Podrazumevalo se da je Tesla to postizao koristeći svoje oscilatore za bežični prenos elektriciteta, ali je jedan reporter, koji je bio u prilici da provede jedan čitav dan sa ‘čarobnjakom’, objavio da mu se Tesla poverio da još uvek čuva u tajnosti suštinske detalje, jer priroda te energije još uvek ne može da bude obelodanjena. U intervjuu za časopis „Besmrtnost“ novinar Džon Smit je upitao Teslu za bljeske svetlosti i munje koje se, po pričama njegovih radnika, pojavljuju oko njega u situacijama kada je u naboju emocija ili kada je u opasnosti. Njegov odgovor je glasio: “To su emocionalna pražnjenja i opomene da budem oprezan. Svetlost je uvek bila na mojoj strani.” Očigledno je da je Tesli bio poznat koncept prisustva svetlosti u živim formama i da je znao kako da povisi nivo svetlosti u ljudskom telu. Zato sam ja dobila poruku: “Tesla hiling” ("Tesla lečenje")!

Prema kvantum fizici, svetlosni talasi, fotoni, se ponašaju kao čestice, a čestice se ponašaju kao talasi. Tesla je radio sa Eterom (koji sada nazivaju ‘nulto polje’ ili jednostavno 'polje') i definisao ga je kao ’jedinstveno nepromenljivo polje koje se sastoji od vremena, prostora i energije’, a formiranje materije je ’rezultat rezonantnog procesa u eteru’. Poistovećavao je eter sa elektricitetom. On kaže: “Znamo da se [elektricitet] ponaša kao nestišljivo polje; da mora da postoji konstantna količina elektriciteta u prirodi; niti može niti da bude proizveden, ni uništen.”

Kada objašnjava šta se menja u ljudskom telu u procesu Metamorfoze, Estela govori o promeni frekvencije DNK lanaca do savršene frekvencije svetlosti. Ona pominje i čakre, energetske centre u energetskom sistemu ljudskog tela, kako ih objašnjava drevna Vedanska filozofija i kao što je to nedavno dokazano u savremenoj nauci. Tesla je znao kako različite frekvencije energije mogu da utiču na živa bića, pa i na nepokretnu prirodu (koja se smatra mrtvom), i bilo mu je jasno kako postiji energija koja pokreće Univerzum i usmerava život. Po njemu, iskra života se ne nalazi samo u biološkoj materiji (živim bićima), ona se nalazi i u strukturi bilo koje materije. Pisao je: “Čak i materija koja se zove neorganskom, za koju se veruje da je mrtva, reaguje na nadražaje i daje nepogrešive dokaze živih principa u sebi... Energija koja pokreće univerzum usmerava život … Tako, sve što postoji, organsko ili neorgansko, pokretno ili inertno, podložno je stimulansima okoline. Između ne postoji pukotina, prekid u kontinuitetu, nema specijalnog ili prepoznatljivog vitalnog posrednika.” Ovim jasno objašnjava koncept celovitosti, sveukupnosti, koncept da smo svi jedan, i jedno sa Univerzumom. Taj koncept može da se nađe i u sutrama drevne budstičke i vedanske filozofije. Tesla je bio impresioniran učenjima indijskog svamija Vivekanande i tvrdio je da su Vedanska Prana, Akaši i Kalpas jedine teorije koje savremena nauka može da primeni. Vivekananda je isto tako bio oduševljen Teslom i njegovom spiritualnošću. Nakon što je bio u poseti laboratoriji, napisao je svom kolegi Alasingu: "Ovaj čovek je drugačiji od ostalih ljudi Zapada. Pokazao mi je svoje eksperimente sa elektricitetom. Ponaša se sa elektricitetom kao sa živim bićem. Priča sa njim i daje mu direktive. Ovde govorim o osobi najvišeg nivoa spiritualnosti. Uopšte nema sumnje. (Dela Swami Vivekanande, Povelje, -pisma-, Vivekananda Centrum, Washington, USA)

“Kroz ovo svojstvo tela da se rekonstruiše se postiže i oživljavanje frekvencije lanaca DNK, umeća čakri da govore (da obaveste čoveka kada nešto nije u balansu) i retrospektiva umetničkog kreiranja životnog puta. Kada se ovaj rekonstruktivni sklop oživi, tada prestaju sve vezanosti, pa i vezanost za hranu postaje prevaziđena.

Ono što uvek živi i obnavalja vašu vitalnost ćelija je voda. Ona isceljuje, pročišćava i stabilizuje svako raspoloženje i stanje. Bez hrane se može, jer voda sa svakim trenutkom hrani, oživljava i budi jedinstvenu bit individue.“

Estela podvlači značaj vode u ovom procesu Metamorfoze. Znamo da je 75% ljudskog tela voda. Ranije smo u tekstu citirali Teslu koji tvrdi da svaka materija, uključujući i onu neorgansku, reaguje na uticaje iz okoline, što dokazuje da sadrži životne principe. To uključuje i vodu. Sada, u dvadesetprvom veku, japanski naučnik, Masaru Emoto, pokazuje kako voda reaguje na prijatne i neprijatne uticaje iz okoline. Reakcija smrznute vode se pokazuje kroz prelepe pravilne bele kristale kada se na nju utiče nečim prijatnim, i nepravilne mutne oblike i boje kristala kada je na nju uticalo nešto neprijatno. Emoto takođe analizira i informaciju koja se krije u vodi.

Upitala sam kako Estela definiše energetsko polje Metamorfoze koje je pominjala kada je objašnjavala ulogu toga polja u procesu rekonstrukcije DNK lanaca. U sledećem paragrafu je definicija energetskog polja Metamorfoze i objašnjenje kako ono utiče na rekonstrukciju DNK lanaca.

Painting-Misa Jelic

“Energetsko polje Metamorfoze uključuje DNK i energetski ekvilibrijum planete Zemlje i napaja se kosmičkim DNK koji zrači talase u jezgro Zemlje svakih sedam godina. Prazni se kroz vlagu i isparavanje. Kamenje pruža dokaze o ovom polju i u njihovoj starosti se nalazi frekvencija rekonstruktivnog Energetskog polja Metamorfoze. U kamenju kao što su ametist, sardoniks, drago kamenje i pustinjsko kamenje može da se oseti njegova vibracija.

Energetsko polje Metamorfoze kreira energetske talase u ljudskim ćelijama, što inicira proces rekonstrukcije dvanaest originalnih DNK lanaca čoveka koji su u nekom vremenu bili prekinuti. Dakle, kada se radi sa energetskim poljem Metamorfoze, to inicira formiranje svih veličanstvenih dvanaest DNK lanaca plus jedan lanac u simetralnoj osi spiralnog kretanja. Dvanaest DNK lanaca plus jedan lanac su vibriranje trinaest dimenzija, trinaest rajskih života koji predstavljaju našu evoluciju u dimenzionalnom razviću. Na Zemlji smo jedan kratak fragment tog razvoja, ali ciklus dvanaest DNK lanaca plus jedan lanac je postojao da nas podseti i seti na sva učenja i veštine koje smo zaboravili i koja su nam potrebne u ovom trenutku.

Trinaest lanaca DNK je do pre 26 000 zemaljskih godina postojalo, kada sistemi navika i obrazovanja nisu postojali. Tada su polako počeli da nestaju. Poslednji, trinaesti lanac je ostao. To je lanac spiralnog kretanja koji je zakržljao ali može da se obnovi kroz veoma spor proces.“

Ovde Estela govori o dvanaest lanaca i još jednom, trinaestom lancu. Do sada sam, kroz učenja i u literaturi, nailazila na teoriju da su ljudi nekad imali dvanaest DNK lanaca, a nauka tvrdi da ljudi sada imaju dva lanca. Neki naučnici takođe pominju neke zakržljale delove DNK strukture koje nazivaju ‘džank DNK’. Nikada do sada nisam čula za mogućnost da je postojalo trinaest lanaca DNK, ali pošto nije potvrđena ni teorija o mogućih dvanaest lanaca, nisam dovodila u pitanje ni ovu mogućnost da ih je jednom bilo trinaest. Estela dalje govori da je dvanaest lanaca počelo postepeno da nestaje i da je ljudima preostao samo jedan, trinaesti lanac. Pitala sam za objašnjenje, jer nauka tvrdi da ih imamo dva, ne jedan DNK lanac. Estela je potvrdila da je to jedan, trinaesti lanac, „spiralna formacija koja ima dva dvostruko uvijena oblika“. Predpostavljam da značenje reči zavisi od našeg dogovora; nauka ’dva dvostruko uvijena oblika’ naziva lancima, a Estela formaciju koja sadrži ’dva dvostruko uvijena oblika’ naziva DNK lancem.

Estela u početku ovoga teksta govori da astralna bića komuniciraju telepatski, znači kroz pojmove. Reči vezujemo za pojmove, ali tu uvek postoji mogućnot da onaj kome je reč upućena može da je shvati sasvim drugačije. Značenje može da zavisi i od kulture. (Naprimer, u Srbiji ’jaka ličnost' ('strong personality') znači nešto pozitivno, označava osobu koja je svesna sebe u okruženju i koja se drži svojih principa; U Australiji isti izraz označava tvrdoglavu osobu, tešku za komunikaciju.) Estela dalje kaže: “Snažni magnetni talasi iz kosmosa i udari asteroida o Zemlju prouzrokovali su nestanak dvanaest DNK lanaca. To snažno magnetno polje je kreiralo novog čoveka na Zemlji. Mada se ubrzala evolucija, bivala je nestabilnija. Ljudska vrsta je bivala sve više mentalno razvijena, dok je spiritualni razvoj zapostavljen. Na Zemlju se dolazilo zbog prelaska u integralnu dimenziju, jer je Zemlja plodno tlo za razumevanje integralno – moždanih talasa (kasnije u tekstu bolje objašnjenih). Ti talasi su služili za razvijanje moždane kora i hemisfera, ali se sve više gubila veza sa učenjima na nivou ćelije. DNK lanci su iščezli, učenja zaboravljena, a intelekt potpuno razvijen. Evolucijom i sve većom željom za individualnim napredkom delom se gube i pojedine funkcije ovog preostalog lanca DNK.“

Bila sam zaintrigirana ‘učenjem na nivou ćelije’ koje Estela pominje, jer je probudilo neko nejasno sećanje u meni, pa sam potražila preciznije objašnjenje. Evo tog objašnjenja:

"Preko Telektonona možete da se povežete sa Pacal Votanom i primate znanje. Nije suština da učite tako mehanički već putem ćelija. To nisu mučne radnje, već vrlo vesele tehnike. E, moji Zemljani, trujete se tim mašinama i raznim glupostima, a ne znate najprostije tehnike vibriranja ćelije i promene izgleda DNK. Ali dobro, naučićete, ništa nije teško. Malo i da se šalimo. U Majanskom sinhronaru ima toliko crteža da vam nisu potrebni dodatni papiri. Putem svoje duše dobijate objašnjenje. Prisustvo intelekta je jako loše za neke tehnike jer ne mogu da se usvajajaju razumom i nema te logike koja vam je potrebna. Mi smo ovde učeni da učimo na osnovu slike. Pitaj svoju Q memoriju i dobićeš odgovor. Nema tu velike filozofije. Q memorija ne greši. Nama je data moć da vladamo mnogim tehnikama od rodjenja, kao i vama, ali kod vas je to u dubokoj podsvesti. Vi sumnjate.- mi ne sumnjamo. Vi se plašite - mi se ne plašimo. U tome je razlika. Došlo je vreme da se to promeni."

Telektonon, ‘stena koja govori proročanstva’, se nalazi u Meksiku, na Templu zapisa (Palenque – Chiapas). Nisam bila u Meksiku, ali na jednom od mojih iznenadnih putovanja, kada sam bila u Peruu, od jednog šamana u Limi sam čula priču o Pacal Votanu, Majanskom svešteniku i vladaru. Šaman mi je ispričao da je Pacal Votan podučavao i pripremao ljude da prepoznaju onoga koji će izvršiti misiju i dovesti svetu ljudsku rasu do Kosmičke svetlosti mudrosti, daleko od materijalističkog razaranja, pa će tako ljudi biti u stanju, kada dođe pravo vreme, da iskoriste tu mudrost i ispune Sudbinu Prosvetljenja.
Painting-Misa Jelic

Probah; Upitala sam svoju Q memoriju kako ću da znam da je ovo što sada radim Metamorfoza. Odgovor je bio: “Kada ti ili tvoji klijenti počnu da svetle, znaćeš.”

Prilikom svog eksperimenta na Long Island-u 1903. godine Tesla je zapalio stotine kilometara jonosfere iznad Atlantika i hiljade ljudi “je zračilo misterioznom svetlošću. Izgledali su kao duhovi.“ - pisao je "Njujork san". Da li to ima veze sa ovim odgovorom koji sam dobila? Da li sam zato počela da primećijem da neki klijenti zrače svetlošću za vreme seanse i na nekim seminarima studenti vide golim okom svetlost koja se pojavi u sali? Posle ovog ekserimenta Tesla je otkrio kako vibracije različitih frekvencija u jonosferi mogu da utiču na ljudsku svest i rekonstruišu genetsku strukturu DNK. Po Esteli, ista rekonstrukcija i transformacija je moguća kroz lekovite frekvencije Metamorfoze.

U ovom poglavlju Estela nam objašnjava da mi nismo u stanju da sve shvatimo na nivou svoje svesti i kako naš intelekt, na koji se mi toliko mnogo oslanjamo u ovoj dimenziji, čak može da bude i prepreka.

Odrasla sam u Jugoslaviji, socijalističkoj zemlji, gde smo učeni da sve treba da bude logično i naučno objašnjeno i potvrđeno. Različite religije i spiritualna učenja nisu bili zabranjeni (kao što je to bio slučaj u mnogim komunističkim zemljama), ali oni koji su bili zainteresovani za takve stvari su bili smatrani ’zaostalim’. Nikada nisam bila vrlo religiozna (u smislu da sam se držala religioznih rituala), ali sam volela da odem ponekad u crkvu, posebno kada bi bila prazna. Stala bih u centar, ispod centralne kupole kakve imaju hrišćanske ortodoksne crkve, i mogla sam da osetim energiju koja bi ispunjavala moje telo i moju dušu. Bila sam i veoma radoznala da razumem razne nadprirodne pojave koje sam doživela, ali dugo vremena, čak i u vreme kada sam počela da radim Reiki, bio mi je problem da prihvatim da postoje neke stvari koje ja jednostavno ne mogu da razumem, ili za koje ne mogu da nađem objašnjenje u knjigama. Bila sam veoma zainteresovana kada sam se susrela sa radovima psihologa i filozofa, profesora Vladimira Jerotića, a Karl Gustav Jung je kreirao osnove moga razumevanja sebe i okolnog sveta. Ipak, dugo mi je trebalo da se opustim i shvatim da postoje stvari koje jednostavno treba da prihvatim, mada ih u potpunosti ne razumem. Konačno sam naučila da osluškujem svoj unutrašnji glas za koji su nas od malena podučavaju da mu ne verujemo, i da mu verujem i da jednostavno znam. Kada jednom naučimo da potpuno verujemo svom unutrašnjem glasu, svojoj intuiciji, bićemo u stanju da primimo to univerzalno znanje koje prevazilazi našu svest i našu podsvest – znanje na nivou integrativne svesti, koja će kasnije biti objašnjena potpunije. Taj proces će nam pomoći da postignemo “rekonstrukciju sećanja” koja je “začetak vizionarskog učenja i smirivanja frekvencija misli i toka razmišljanja“ Taj proces uključuje rekonstrukciju i transformaciju DNK. Estela objašnjava:

"Različite funkcije DNK su:
- sećanje
- obnavljanje starog
- sakupljanje novih informacija
- veza DNK sa Zemljom i Kosmosom

Biće koje je imalo dvanaest DNK lanaca plus jedan lanac je bilo mudro. Postojala je prirodna konekcija između jedinke i ostalih. Telepatija je bila permanentna. Čak su se i svesno razmenjivale poruke ćelija. Trinaesti lanac je bio sveti lanac koji je održavao istrajnost i snagu ostalih dvanaest, ali nikada nije imao znanja ovih dvanaest lanaca.Trinaesti lanac je opstao zbog vitalnosti i jačine i modifikovanih gena u strukturi svake ćelije.

Poslednjih trinaest lanaca je sačuvano u jednoj nepalskoj porodici do 1906 godine, kada je poslednji član umro na najčudesniji način; sedeo je i čitao. Od tada na Zemlji ne postoji ni jedna jedinka koja je sačuvala ovakav kompleks. Rekonstruktovano energetsko polje (polje Metamorfoze) vraća vitalnost i značaj ovom DNK lancu. Dvanaest lanaca se mogu preobraziti kolektivnom željom i kolektivnom nevezanošću jer su i tih dvanaest lanaca uvek i samo zajedno funkcionisali.“

Ovo što Estela govori u predhodnom pasusu, da ne možemo da postignemo rekonstrukciju dvanaest izgubljenih lanaca pojedinačno, nego „kolektivnom željom i kolektivnom nevezanošću“, da li to znači da treba što više nas da prođe proces rekonstrukcije uz pomoć energetskog polja Metamorfoze, da bi čovečanstvo moglo da rekonstruiše dvanaest igubljenih lanaca i dostigne nivo Prosvećenosti?

Kad objašnjava relaciju tela i duše, Estela objašnjava ulogu Metamorfoze u procesu rekonstrukcie.

“Energetsko polje metamorfoze takođe spušta zemaljsku frekvenciju i usmerava najmekše i najfinije magnetne talase iz Kosmosa. Osetite i stvorite ovo energetsko polje, jer beskrajno i zauvek ulepšava život.

Metamorfoza omogućava ravnotežu sistematskog delanja jedinstvenog ’Ja’ u svima nama sa telesnom košuljicom i vibraciju ravnoteže svesti tela i jedinstvenog ja. Rekonstruktivna vibracija pokreće energiju DNK. Ovo lečenje donosi vizije, burne snove i saznanja već u prvim tretmanima, tek tako, iznenada.

Ovakvo lečenje je važno i zbog frekvence planete Zemlje i snižavanja frekvence gravitacionog polja. Usled sve većeg broja Zemljana gravitaciono polje je ugroženo. Podržavanje Zemlje polako gubi primarni značaj. Rekonstruktivna energija pojačava frekvenciju moždanih talasa u integrativnom umu (animus).“

Nikola Tesla je bio u stanju da razume i da se poveže sa „frekvencijama Zemlje“ i da „usmerava najmekše i najfinije magnetske talase iz Kosmosa“, da eksperimentiše sa njima, da ih razume i matematički prikaže. On je bio ‘čovek van vremena’, kako ga je nazivala Margaret Čenej koja je napisala jednu od njegovih mnogobrojnih biografija. Estela nam kaže da ne moramo da imamo Teslino znanje i mudrost, da možemo da se povežemo sa frekvencijom DNK Zemlje i frekvencijom DNK Kosmosa koristeći energetsko polje Metamorfoze koje nam je sada na raspolaganju.

U daljem tekstu Estela definiše ’integrativni um’ i objašnjava proces spajanja ovog uma sa ljudskim telom. Daje nam i informaciju gde je taj um smešten u ljudskom telu. To ne znači da se um nalazi „u produženoj kičmenoj moždini“, tu je smešten ‘hardver’, a ‘softver’ je negde drugde, u Univerzumu (moj pokušaj da to simbolično objasnim):


“Integrativni um je um koji pevazilazi podsvesni um. Prvo formiranje moždanih talasa je formiranje integrativnog uma i nastaje u produženoj kičmenoj moždini. Tu se nalaze primarne motorne reakcije, sećanja na prve reči i prve motorne radnje (hod, govor, sedenje...). Ovaj integralni um je trenutno potisnut i nema sećanja iz ovog dela uma (ili je to sećanje u tragovima). Da bi se sećanje obnovilo potrebno je da se osvesti podsvesni um koji je funkcionisao na 6 Hz do druge godine života. Ovaj integrativni um funkcioniše do gornje granice od 10 Hz, i to do druge godine života; posle sedme godine života prerasta u podsvesni um. Nakon sedme godine života podsvesni i svesni um se raslojavaju, a integralni um biva potpuno potisnut i vremenom zakržljava.

Formiranje integrativnog uma počinje još u utrobi majke u četvrtom mesecu trudnoće i on donosi informacije DNK i RNK i informaciju o duhovnom kodu jednog bića (odakle je došlo, prethodna znanja, veštine, uloge u prethodnim životima...). On prikuplja i informacije o osnovnim veštinama deteta (do 2 godine). U trenutku umiranja integrativni um se oslobađa i nastavlja evoluciju. U evoluciji integrativni um označava um, razum na drugačijoj vibraciji u kosmičkoj putanji, jer bez uma nema ni života.“

Ako su nam u školi slikovito objašnjavali da je svest kao delić sante leda koji se vidi na površini okeana, podsvest kao deo sante leda koji je ispod površine okeana, onda bi u skladu sa tim poređenjem integrativni um bio kao okean. Kako ja to razumem, integrativni um Tesla naziva ’iskra života’, može da se nazove i ’duh’, jer, " u trenutku umiranja itegrativni um se oslobađa i nastavlja evoluciju... jer bez uma nema ni života“. Taj um može da bude probuđen procesom lečenja:

"„Kroz proces Metamorfoze se budi ovaj um i na taj način se uspostavlja ravnoteža duha i tela svake jedinke. Ovo rekonstruktivno isceljenje je potpuno prirodno, jednostavno, veoma moćno, dovoljno moćno da isceli čutavu planetu Zemlju.“

Jedan od rezultata procesa Metamorfoze, kaže Estela, je i to da “ljudski um postaje:
- disciplinovan um ,
- um koji oseća svesno strujanje loših vibracija ( misli),
- um sa čestim i intenzivnim snovima i vizijama,
- um koji ne brunda
- um koji uvek zna koju reč treba da upotrebi,
- um koji integriše misao u ljubav i veru u svakom trenutku,
- um koji se verno seća i obnavlja svoja znanja."


Zatražila sam i objašnjenje integralno-cerebralnih talasa koje je Estela pominjala u ranijem tekstu. Razjasnila je ovako:

Integralno moždani talasi su primati integralnog uma. Oni počinju da se javljaju kod beba od sedme nedelje po rođenju i potpuno se razvijaju do druge godine života kada polako nestaju usled imitiranja ponašanja odraslih. Ovi talasi se preobražavaju u tanke i nestalne misli koje kod detetu izazivaju:

- sećanja na znakove i simbole
- reakciju kada ugleda nešto ili nekoga
- različito ponašanje i raspoloženje deteta.

Kada na licu deteta nema reakcije, znači da su integralni moždani talasi slabi i moguća je mentalna zaostalost. Oni omogućavaju detetu da se kreće, puzi, sedi i glasno se smeje.“

Simbol je nešto što predstavlja nešto drugo. Na primer, u hrišćanstvu, golub je simbol Svetog Duha. Jung je radio sa simbolima i on objašnjava da je simboličko razmišljanje nelinearno razmišljanje. U samom početku ovoga teksta Estela objašnjava da ljudi nisu u stanju da razumeju različite nivoe energje svesti jer njihova svest ima „samo jedan pravac. (linearna je).

Mala deca još uvek funkcionišu na nivou integrativnog uma, što omomogućava da razmišljaju simbolički i da imaju direktnu komunikaciju sa drugim osobama; zato se dešava da otvaraju ruke i smeju se jednoj ososbi ili plaču na glas ako im se druga približi, bez nekog logičnog razloga. Kasnije, kako to objašnjava Estela, ovaj um biva suzbijen.

Painting-Misa Jelic
Integralno moždana kupola pokriva sve talase i ima ulogu moždane kore koja treba da sačuva unutrašnje funkcije organa (zato nije dobro pritiskati glavu deteta do druge godine života). Rasprostranjenost ovih talasa u integralnoj kupoli utiče da li će dete biti levoruko ili desnoruko. Veći broj talasa na levoj hemisferi gradi jaču desnu motornu stranu tela. Veci broj talasa na desnoj hemisferi gradi ječu levu motornu stranu tela. Nakon dve godine, ovi talasi prerastaju u podsvesne misli, javljaju se prvi snovi i otpočinje razvoj svesnog. Ovi talasi daju signale za glad, žeđ i određuju osećaj toplote, odnosno hladnoće. Pored toga, oni poseduju sve informacije pre rođenja koje uključuju i veštine, ali evolucijom i mehanizovanim načinom života ovaj um se potiskuje. Sa pojavom Indigo dece ovaj integrativni um se zadržava duže, ali ne dovoljno dugo da bi se potvrdili dokazi o predhodnim znanjima i večitoj tajni.“

Tesla je imao urođenu sposobnost vizuelizacije, sposobnost da astralno putuje, vidi udaljene događaje i mesta, i da predvidi budućnost. Objašnjava: “Kada sam bio dečak, patio sam zbog nelagodnosti koju su izazivale pojave slika, koje su često bile praćene snažnim bljeskovima svetlosti. One su se mešale sa prizorom realnih stvari i ometale moje misli i delanje. To su bile slike stvari i scena koje sam zaista video, nikada nešto što sam zamišljao. Kada bi mi neko rekao neku reč, slika objekta koji je ona označavala bi se veoma realno pojavila ispred mene i ponekad mi je bio problem da razlikujem da li je ono što vidim opipljivo ili ne.” U kasnijim godinama, u jednom intervjuu, prokomentarisao je da je ova iskustva kasnije koristio i razvijao sposobnost da vizualizira:”Kada sam bio mlad, to me je plašilo jer nisam znao šta je to ustvari, ali kasnije sam to prihvatio kao specijalni dar i prednost. Negovao sam ga i poboljšavao.” Taj dar je Tesli omogućavao da zamisli ono što dizajnira, isproba ga i popravlja, sve u glavi. Nije imao potrebe da crta, pravi modele i pušta ih u pogon. Izgleda da je Tesla imao mogućnost da simbolički razmišlja, sposobnost da uči kroz slike, na nivou ćelije. Objašnjavao je da smo svi povezani, da smo svi jedno i jedno sa Kosmosom; jedno sa Bogom.

Teslina svest je daleko prevazilazila mogućnosti razumevanja ljudske vrste u tom vremenu. On je shvatio da u prirodi postoji slobodna energija koju možemo da koristimo bez da remetimo prirodne tokove energije na planeti. Tesla je mogao da prepozna i kreira različite frekvencije energije i bio je veoma svestan njihovog uticaja na ljudsko telo, svest i duh.

Sve te različite frekvencije je zvao ‘elektricitet’, koji je izjednačavao sa univerzalnom životnm energijom. Svakoga dana se svlačio i kupao u lekovitim frekvencijama električne struje. Bio je veliki poznavalac zakona prirode koje je poštovao. Želeo je da koristi svoju nauku za poboljšanje ljudske vrste. Pronašao je način za besplatni prenos električne

energije koji bi mogao da se koristi na čitavoj planeti. “Moj projekat je zaustavljen prirodnim zakonima. Svet još nije bio spreman za njega. Bio je previše ispred svog vremena, ali isti zakoni će pobediti na kraju i napraviti ga trijumfalnim uspehom.“ Rekao je Tesla pre dva veka. On je bio mudrac koji je uspeo da dosegne do univerzalnog znanja. Došlo je vreme kada ljudi na Zemlji imaju mogućnost da dostignu taj novi nivo svesti koji nam je na raspolaganju od 2010. godine, kako tvrdi Estella, ako koristimo frekvencije Metamorfoze – Tesla talase. Treba da se potrudmo i dostignemo taj nivo svesti. I hoćemo.

Poštovaću poruku koju sam dobila u Beogradu i informaciju od Estele; ova metoda lečenja rekonstruktivnim frekvencijama Metamorfoze će se zvati TESLA METAMORFOZA zato što koristi Tesla talase koje pojačavaju energiju sa distancom i zato što je zasnovana na Teslinim principima Svetlosti, Ljubavi i Jedinstva.

 Pošaljite ovo i drugima

 
Povežite se sa nama