UVOD U TESLA METAMORFOZU
M hotel Ljubljana, DerĨeva ulica 4
petak, 17, juni, 19h