TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski
Past Events
2021
SLOVENIA
SLOVENIA, Kranj, 15 Juli 2021
T.D. Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kranj
UVOD U TESLA METAMORFOZU
Predavanje na srpskom, predavač Anja Petrović
SLOVENIA, Kranj, 15 Juli 2021
T.D. Kokrica, Cesta na Brdo 30
SEMINAR TESLA METAMORFOZE ZDRAVLJA
Predavanje na srpskom, predavač Anja Petrović
SLOVENIA, Kranj, 19 Juli - 21 Juli 2021
T.D. Kokrica, Cesta na Brdo 30
SEMINAR TESLA KOMUNIKACIJE DUŠE
Predavanje na srpskom, predavač Anja Petrović
SLOVENIA, Kranj, 22 Juli - 25 Juli 2021
T.D. Kokrica, Cesta na Brdo 30
SEMINAR TESLA METAMORFOZE SVETLOSNOG TELA
Predavanje na srpskom, predavač Anja Petrović
WORLD
AUSTRALIA
SERBIA
AUSTRALIA
SERBIA
WORLD
AUSTRALIA
WORLD
AUSTRALIA
WORLD
2020
WORLD
SERBIA
WORLD
SLOVENIA
WORLD
SLOVENIA
WORLD
AUSTRALIA
WORLD
AUSTRALIA
2019
CANADA
UNITED STATES
CROATIA
AUSTRALIA
UNITED KINGDOM
SERBIA
SLOVENIA
SERBIA
2018
CANADA
SERBIA
CROATIA
SERBIA
CROATIA
AUSTRALIA
NETHERLANDS
SLOVENIA
SERBIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
SERBIA
AUSTRALIA
2017
CANADA
CROATIA
SERBIA - CROATIA
CROATIA
SERBIA
NETHERLANDS
NORWAY
NETHERLANDS
NORWAY
AUSTRALIA
UNITED STATES
SLOVENIA
SERBIA
AUSTRALIA