TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

NETHERLANDS, Amsterdam

26 Sep - 28 Sep 2017
TESLA METAMORPHOSIS II - Tesla Soul Communication
29 Sep - 01 Oct 2017
TESLA METAMORPHOSIS III - Tesla Light Body Metamorphosis

SRBIJA, Beograd

06 Okt 2017
UVOD U TESLA METAMORFOZU (slobodan ulaz)
07 Okt - 08 Okt 2017
TESLA METAMORFOZA I - Tesla metamorfoza zdravlja
10 Okt - 12 Okt 2017
TESLA METAMORFOZA II - Tesla komunikacija duše
13 Okt - 15 Okt 2017
TESLA METAMORFOZA III - Tesla metamorfoza svetlosnog tela

CROATIA, Zagreb

20 Okt - 22 Okt 2017
MYSTIC - Međunarodni sajam alternative, zdravog življenja, i oblasti šire nauke
22 Okt 2017
Predavanje Anje Petrović: "ČUDA" U SAVREMENOJ NAUCI

SERBIA - CROATIA, Belgrade, Zagreb

Teorija i praksa u Beogradu i na seminarima u Zagrebu
MENTORSKI PROGRAM TESLA METAMORFOZE

CROATIA, Zagreb

03 Nov 2017
UVOD U TESLA METAMORFOZU (slobodan ulaz)
04 Nov - 05 Nov 2017
TESLA METAMORFOZA I - Tesla metamorfoza zdravlja
07 Nov - 09 Nov 2017
TESLA METAMORFOZA II - Tesla komunikacija duše
10 Nov - 12 Nov 2017
TESLA METAMORFOZA III - Tesla metamorfoza svetlosnog tela

CANADA, Toronto

Nov 17, 2017
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS (free entry)
Nov 18 - Nov 19, 2017
TESLA METAMORPHOSIS I - Tesla Healing Metamorphosis
Nov 21 - Nov 23, 2017
TESLA METAMORPHOSIS II - Tesla Soul Communication
Nov 24 - Nov 26, 2017
TESLA METAMORPHOSIS III - Tesla Light Body Metamorphosis

CANADA, Vancouver

Dec 01, 2017
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS (free entry)
Dec 02 - Dec 03, 2017
TESLA METAMORPHOSIS I - Tesla Healing Metamorphosis
Dec 05 - Dec 07, 2017
TESLA METAMORPHOSIS II - Tesla Soul Communication
Dec 08 - Dec 10, 2017
TESLA METAMORPHOSIS III - Tesla Light Body Metamorphosis

AUSTRALIA, Gold Coast

27 Jul 2018
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS (free entry)
28 Jul - 29 Jul 2018
TESLA METAMORPHOSIS I - Tesla Healing Metamorphosis
31 Jul - 02 Aug 2018
TESLA METAMORPHOSIS II - Tesla Soul Communication
03 Aug - 05 Aug 2018
TESLA METAMORPHOSIS III - Tesla Light Body Metamorphosis

AUSTRALIA, Sydney

17 Aug 2018
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS (free entry)
18 Aug - 19 Aug 2018
TESLA METAMORPHOSIS I - Tesla Healing Metamorphosis
21 Aug - 23 Aug 2018
TESLA METAMORPHOSIS II - Tesla Soul Communication
24 Aug - 26 Aug 2018
TESLA METAMORPHOSIS III - Tesla Light Body Metamorphosis
Seminars & Events Schedule
2017
NETHERLANDS, Amsterdam
SRBIJA, Beograd
CROATIA, Zagreb
SERBIA - CROATIA, Belgrade, Zagreb
CROATIA, Zagreb
CANADA, Toronto
CANADA, Vancouver
2018
AUSTRALIA, Gold Coast
AUSTRALIA, Sydney