TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

WORLD, Australia, Europe, Africa

23 Jun 2021
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS

AUSTRALIA, Sydney

26 Jun - 27 Jun 2021
TESLA HEALING METAMORPHOSIS SEMINAR
29 Jun - 01 Jul 2021
TESLA SOUL COMMUNICATION SEMINAR
02 Jul - 04 Jul 2021
TESLA LIGHT BODY METAMORPHOSIS SEMINAR

SLOVENIA, Kranj

15 Jul 2021
UVOD U TESLA METAMORFOZU
17 Jul - 18 Jul 2021
SEMINAR TESLA METAMORFOZE ZDRAVLJA
19 Jul - 21 Jul 2021
SEMINAR TESLA KOMUNIKACIJE DUŠE
22 Jul - 25 Jul 2021
SEMINAR TESLA METAMORFOZE SVETLOSNOG TELA
26 Avg 2021
UVOD U TESLA METAMORFOZU
28 Avg - 29 Avg 2021
SEMINAR TESLA METAMORFOZE ZDRAVLJA
30 Avg - 01 Sep 2021
SEMINAR TESLA KOMUNIKACIJE DUŠE
02 Sep - 05 Sep 2021
SEMINAR TESLA METAMORFOZE SVETLOSNOG TELA
Seminars & Events Schedule
Dates and locations of seminars and events subject to change. Certificates of Completion are received after successful completion of seminars.
2021
AUSTRALIA, Sydney
WORLD, Australia, Europe, Africa
AUSTRALIA, Sydney
SLOVENIA, Kranj
SLOVENIA, Kranj